ANBI

Stichting Spelen met Natuurkunde
RSIN/Fiscaalnummer: 8517.91.633

Contactgegevens
Telefoonnummer: 078-616 30 85
Emailadres: Newtonhoek@live.nl
Website: www.newtonhoek.nl
Postadres: Schipbeekstraat 29
3313 AP Dordrecht

Doelstelling
De Stichting Spelen met Natuurkunde heeft als doelstelling om een breed publiek de mogelijkheid te bieden om via apparatuur inzicht te krijgen in basis natuurkunde en techniek. Deze vorm van onderwijs betrekt ook de meer fysiek ingestelde personen bij het proces. Daarbij heeft de stichting de intentie in het Drechtsteden gebied een ontmoetingscentrum te verwezenlijken.

Beleid
Het huidige beleid is gericht op het verkrijgen van een onderkomen ten behoeve van een collectie natuurkundige/wetenschappelijke apparaten.

Bestuur
De heer M.P.Z. Hoitz (Voorzitter)
Mevrouw N.C.C. Hoitz (Bestuurslid)
Mevrouw J. de Jong (Bestuurslid)

Beloningsbeleid
Aan de bestuurders van de stichting wordt geen beloning uit geloofd. Uitzondering hierop zijn onkosten die worden gemaakt door de bestuursleden met betrekking tot werk voor de stichting. Alleen deze onkosten worden vergoed.

Huidige activiteiten

  • De stichting poogt het aantal vrienden te verhogen
  • De bestaande collectie van natuurkundige/wetenschappelijke apparaten wordt onderhouden en verder uitgebreid.

Jaarverslag
Jaarverslag Stichting Spelen met Natuurkunde 2013-2014
Jaarverslag Stichting Spelen met Natuurkunde 2015-2016
Jaarverslag Stichting Spelen met Natuurkunde 2017-2018
Jaarverslag Stichting Spelen met Natuurkunde 2019
Jaarverslag Stichting Spelen met Natuurkunde 2020
Jaarverslag Stichting Spelen met Natuurkunde 2021