Home

Newtonhoek Newtonhoek

Deze site wordt beheerd door de stichting “ Spelen met Natuurkunde “, een onderwijsinstituut. Zij heeft de beschikking over een verzameling aanraakbare natuurkundige apparaten, die onder de naam Newtonhoek publiek kan verwelkomen. In feite is het een educatieve speel/ werkplaats voor jong en oud.

De Newtonhoek heeft in het koetshuis Weizigt te Dordrecht getoond grote aantrekkelijkheid te bezitten voor een breed publiek. De apparatuur is nu op diverse plaatsen opgeslagen en het bestuur stelt zich tot doel een geschikte ruimte te zoeken voor hervatting van openstelling. De nodige financiële middelen om dat doel te verwezenlijken hoopt de stichting te verkrijgen door onder andere met verkoop van het boekje : Met Isaac Newton op avontuur.( zie onder boekje) Een tweede doelstelling behelst een ontmoetingscentrum te zijn voor eveneens een breed publiek, dat mogelijk verontrust is over ontwikkelingen in de wetenschap.