Boek

Sinds september 2016 is dat boekje verschenen. Een leuk leesbaar avonturen boekje waarin Isaac Newton tijdens een droomtoestand van de ik-figuur, met die figuur op stap gaat. Op stap in het gewone leven van alle dag. Voor iedereen, die kan lezen, voor jong en oud is het boekje geschreven. Vele gebeurtenissen zullen u bekend voorkomen, zonder dat u ze kon verklaren. Het boekje maakt daar een eind aan en geeft u inzicht in die gebeurtenissen. Het blijkt dat alle bewegingen bij alle gebeurtenissen passen in de drie bewegingswetten van Isaac Newton.

Het boekje is te verkrijgen door overmaking van 12,80 euro plus 2,80 euro verzendkosten naar NL21 INGB 0007 8186 18 t.n.v. stichting Spelen met Natuurkunde, Dordrecht. De totale opbrengst van het boekje zal worden gebruikt voor verkrijging van een onderkomen voor de Newtonhoek/ontmoetingscentrum.

Voor aankoop van dit boek kunt u contact met ons opnemen via newtonhoek@live.nl.